• Przychodnia Zdrowie w Łasku, 98-100 Łask, ul. Warszawska 79
  • 30 sierpnia 2015
  • AAA

O przychodni

  Przychodnia Zdrowie udziela świadczenia zdrowotne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach usług odpłatnych. Przychodnia składa się z samodzielnych podmiotów leczniczych, w których personel realizując swoją misję, zapewnia pacjentom profesjonalną, życzliwą opiekę medyczną w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, przestrzeganie praw pacjenta, zapewnienie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz rozwój działań z zakresu powszechnej profilaktyki i promocji zdrowia.

Placówka udziela świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji, leczenia specjalistycznego w poradniach:
    - ginekologii i położnictwa - pediatrii - chorób wewnętrznych     
- kardiologii - alergologii - chorób zakaźnych
- neurologii - medycyny pracy         - anestezjologii
- ortopedii - endokrynologii - gastroenterologii
- dermatologii - onkologii - laryngologii

 

W placówce wykonywane są badania z zakresu diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa), ultrasonografii, radiologii, elektrokardiografii i audiometrii.

Rejestracja/wizyta do poradni/lekarza odbywa się bezpośrednio w gabinetach lub podmiotach leczniczych osobiście lub po uzgodnieniu telefonicznym.